De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing van huisarts of specialist terecht kunt bij de kinderfysiotherapeut. Wanneer een kind via directe toegankelijkheid bij ons binnen komt vindt er eerst een korte screening plaats om te bepalen of uw kind op de juiste plaats is bij de kinderfysiotherapeut. Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie als onderdeel van de basisverzekering. De eerste 18 behandelingen zijn verzekerd vanuit de basisverzekering. Indien u aanvullend verzekerd bent worden overige behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen vanuit de aanvullende verzekering is verschillend. Daarnaast is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

Physio4Kids heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten behalve met De Friesland. Voor de gecontracteerde zorgverzekeraars houdt dit in dat de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd worden bij de zorgverzekering. Wanneer men verzekerd is bij De Friesland wordt, afhankelijk van uw pakket, ongeveer 70% vergoed. Een aantal zorgverzekeraars stuurt later een overzicht van de gedeclareerde behandelingen.