Physio4kids

Kinderfysiotherapie

Wat doen we?

Physio4Kids is een praktijk voor kinderfysiotherapie. Physio4Kids is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van de motoriek van kinderen van 0-18 jaar.

Dit kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. Physio4Kids werkt samen met de kinderen en eventueel met ouders en leerkrachten, om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten. Naast onderzoek en behandeling geeft de kinderfysiotherapeut ook voorlichting en adviezen.

kinderen

Voor wie?

Baby’s

Bij baby’s kan er sprake zijn van een vertraagde (motorische) ontwikkeling of een anders verlopende ontwikkeling. Hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind vaak is.

Peuter / Kleuter

Bij peuters en kleuters kan er sprake zijn van een vertraagde (motorische) ontwikkeling of een anders verlopende ontwikkeling. Op deze jonge leeftijd is bewegen erg belangrijk. Door spelenderwijs te bewegen en veel te herhalen leert het kind, bereidt zich voor op school en groeit in zelfvertrouwen. Hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind vaak is.

Oudere kinderen

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn op zowel grove als fijne motoriek. Hierdoor kunnen ze op school, sport of bij het spelen met andere kinderen niet meekomen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van bewegingsangst of een verkeerde houding. Kinderen van deze leeftijd zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen.