De kinderfysiotherapeut kan de scheefheid/afplatting van het hoofdje objectief meten met behulp van plagiocephalometrie (PCM). Met behulp van deze meting kan worden vastgesteld of verdere begeleiding door de kinderfysiotherapeut of bijvoorbeeld helmtherapie zinvol is voor uw baby. Daarnaast wordt de motorische ontwikkeling in kaart gebracht en geeft de kinderfysiotherapeut (houding- en hantering) adviezen en oefeningen om de motoriek van uw baby ( zo nodig) te stimuleren.